Zasady funkcjonowania

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie zapewnia 100 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych. Czas oczekiwania […]

Administracja podmiotu

Organy podmiotu i osoby sprawujące w nich funkcje Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie jest jednostką […]

Warunki przyjęcia

Złożenie wniosku o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej do Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, […]

Zasady funkcjonowania

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie zapewnia 100 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych. Czas oczekiwania […]

Kontynuuj czytanie

Administracja podmiotu

Organy podmiotu i osoby sprawujące w nich funkcje Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie jest jednostką […]

Kontynuuj czytanie

Warunki przyjęcia

Złożenie wniosku o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej do Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, […]

Kontynuuj czytanie

Zasady funkcjonowania

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie zapewnia 100 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych. Czas oczekiwania zależy od wolnych miejsc powstałych na skutek skreślenia aktualnie mieszkającej osoby z listy mieszkańców DPS. Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie jest jednostką organizacyjną funkcjonującą na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych.  Obecnie na terenie Domu przebywa 100 osób przewlekle psychicznie chorych.
Rozpiętość wiekowa mieści się w przedziale od 24 do 96 lat.
Źródłem utrzymania mieszkańców jest zasiłek stały, renta socjalna, świadczenie emerytalno–rentowe. W przypadku braku możliwości całkowitego pokrycia kosztu utrzymania w DPS, w/w osoby otrzymują dofinansowania z urzędu miasta i gminy, rodzin alimentacyjnych, a w przypadku osób przyjętych na starych zasadach z budżetu państwa. 
    W DPS Zakrzewie znajdują się pokoje 1,2,3,4 – osobowe. Łazienki znajdują się na korytarzach, jak również przy niektórych pokojach. Z jednej łazienki korzysta mniej niż 4 osoby.
Wszyscy mieszkańcy wymagają całodobowej opieki i  pomocy w wielu czynnościach życiowych. Mają zapewnioną opiekę medyczną świadczoną przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – NZOZ „Twój Lekarz” w Zakrzewie oraz specjalistów w zależności od potrzeb zdrowotnych. Wizyty lekarskie odbywają się na terenie Domu lub w gabinetach specjalistycznych,  do których mieszkańcy są dowożeni pod opieką pielęgniarki.
    Usługi pielęgniarskie (gabinety pomocy doraźnej) świadczone przez Dom polegają na wykonywaniu specjalistycznych zabiegów pielęgniarskich zlecanych przez lekarzy, czynności pielęgnacyjnych i profilaktycznych. Na terenie Domu w pomieszczeniach do terapii zajęciowej odbywają się zajęcia uwzględniające umiejętności i zainteresowania mieszkańców. Mieszkańcy wykazują duże zdolności artystyczne, które pod kierunkiem terapeutów są odpowiednio rozwijane. Chętnie malują, wykonują ozdoby z drewna, papieru. Ich prace upiększają nasz Dom, a także biorą udział w wystawach i konkursach. Dużym zainteresowaniem cieszą się treningi terapeutyczne gdzie podczas zabawy, wspólnych zajęć kulinarnych, spacerów mieszkańcy uczą się  samodzielności, radzenia z agresją, wzajemnej akceptacji, wyrabiają nawyki higieniczne i prawidłowego zachowania w różnych miejscach i sytuacjach życiowych. W ramach terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia informatyczne (korzystanie z komputera, internetu).
    Cyklicznie na terenie Domu odbywają się imprezy okolicznościowe – Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Jasełka, imprezy plenerowe – grillowanie połączone z zabawą taneczną, łowienie ryb, spacery do lasu, wycieczki oraz wyjazdy na przedstawienia i koncerty organizowane przez Dom Kultury w Zakrzewie.
    Dom Pomocy Społecznej organizuje również spotkania z uczniami ze szkół, orkiestrą dętą, którzy dzielą się swoją twórczością.
W celu utrzymania dobrej kondycji, podnoszenia sprawności fizycznej oraz poprawy samopoczucia i ogólnego stanu zdrowia prowadzone są przez rehabilitanta zajęcia ruchowe w postaci gimnastyki porannej (codziennie 15 min.), ćwiczeń ogólnousprawniających (dostosowane indywidualnie do potrzeb i możliwości mieszkańców). Zajęcia odbywają się codziennie od 7.00 do 15.00, w grupach i indywidualnie w plenerze, na sali ćwiczeń ruchowych lub w pokoju w przypadku osób leżących. Regularne ćwiczenia pozwalają na udział mieszkańców i uzyskiwanie nagród w organizowanych poza Domem zawodach sportowych np. Spartakiada osób niepełnosprawnych, Turniej Piłki Nożnej, Turniej Tenisa Stołowego, a integracja ze środowiskiem przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, stanowi podstawę poczucia własnej wartości. Tradycją Domu stało się również organizowanie imienin dla mieszkańców „przy ciastku i kawie”.
    Inicjatywą Domu jest przygotowywanie różnych konkursów („Jeden z dziesięciu”, „Jaka to melodia”, „Konkurs ortograficzny”) w ramach psychoedukacji, które dostarczają informacji na temat stanu wiedzy mieszkańców, ćwiczą ich pamięć, pozwalają kojarzyć fakty, poznawać otaczający ich świat. Aby pogłębiać wiedzę mieszkańcy korzystają codzienne z punktu bibliotecznego oraz prasy. Dzięki szerokiemu zakresowi zajęć terapeutycznych możemy dotrzeć do zainteresowań, rozpoznać potrzeby mieszkańców, a tym samym ciekawie wypełnić im czas, pomóc zapomnieć o samotności i problemach związanych z chorobą i niepełnosprawnością.
Na terenie Domu znajduje się miejsce do spacerów oraz odpoczynku na świeżym powietrzu wyposażone w ławki, leżaki, meble ogrodowe. Jest także boisko do gry w piłkę siatkową, koszykówkę oraz miejsce do grillowania i pieczenia kiełbasek podczas biesiady przy ognisku.
     Każdy z mieszkańców pod nadzorem opiekuna może korzystać z kuchenek pomocniczych oraz pomieszczenia do prania i suszenia, wykonując podstawowe czynności (pranie, podgrzewanie potraw) . Dla osób palących są przygotowane osobne pomieszczenia tj. palarnie.
Istnieje możliwość uczestniczenia mieszkańców w nabożeństwach w  miejscu kultu religijnego  lub poza Domem  zgodnie z wyznaniem 
Mieszkańcy korzystają z usług kapelana, który oprócz posług religijnych, prowadzi z zainteresowanymi indywidualne rozmowy pozwalające na zrozumienie lub rozwiązanie wielu trudnych sytuacji.

Skip to content