Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dps-zakrzewo.pl

Status zgodności pod względem ustawy:

Strona internetowa jest częściowo* zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności

lub wyłączeń wymienionych poniżej.

*nie wszystkie obrazy posiadają opisy

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

e-mail: dompomocysek@interia.pl

Kontakt telefoniczny:   54 272 00 15  54 231 00 25

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skip to content