Kontakt

Tel/fax 54 272 00 15

Tel. 54 231 00 25

Dyrektor 54 272 00 20

Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego wew. 329

Kierownik Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego  wew. 302

Pracownik Socjalny wew. 314

Pokój pielęgniarek Pawilon wew. 312

Pokój pielęgniarek Oddział II  wew. 315

e-mail: dompomocysek@interia.pl

Adres skrytki ESP – /DPSZakrzewo/SkrytkaESP

Skip to content