Administracja podmiotu

Organy podmiotu i osoby sprawujące w nich funkcje

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie jest jednostką organizacyjną  Powiatu Aleksandrowskiego, którą kieruje Dyrektor zatrudniany przez Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim, natomiast pracownicy stanowią 73 etaty.

 • dyrektor
 • główny księgowy
 • kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego
 • kierownik działu techniczno-gospodarczego
 • 2 kierowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego
 • 2 pracowników socjalnych
 • 5 pielęgniarek
 • 27 opiekunów
 • technik fizjoterapii
 • 3 instruktorów terapii zajęciowej
 • dietetyk
 • instruktor kulturalno-oświatowy
 • 7 pokojowych
 • 0,5 kapelan
 • st. inspektor ds. pracowniczych
 • 2 starsze księgowe
 • samodzielny referent administracyjny
 • referent
 • 3 kucharzy
 • 2 pomoce kuchenne
 • 3 praczki
 • szwaczka
 • 2 konserwatorów
 • magazynier
 • 2 kierowców
 • 0,5 sprzątaczka
Skip to content